życiowy


życiowy
Kalectwo życiowe zob. kalectwo 2.
Kaleka życiowy (życiowa) zob. kaleka.
Przestrzeń życiowa zob. przestrzeń.
Zdać życiowy egzamin zob. egzamin 2.

Słownik frazeologiczny . 2013.

Look at other dictionaries:

  • życiowy — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia, życiowywi {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} dotyczący życia w sensie biologicznym, właściwy życiu, będący przejawem życia : {{/stl 7}}{{stl 10}}Procesy, reakcje, siły życiowe. {{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • życiowy — życiowywi 1. «związany z życiem organicznym, biologiczny; będący przejawem życia; niezbędny dla rozwoju żywego organizmu» Funkcje życiowe, przejawy życiowe. ∆ Procesy życiowe «procesy fizykochemiczne zachodzące w organizmach żywych» 2. «dotyczący …   Słownik języka polskiego

  • kaleka życiowy — {{/stl 13}}{{stl 7}} osoba nieporadna, nieumiejąca radzić sobie w życiu, niepraktyczna : {{/stl 7}}{{stl 10}}Z niego to prawdziwy kaleka życiowy, niczego nie potrafi załatwić. To dopiero kaleka życiowy. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • egzamin — 1. Zdać egzamin «sprawdzić się»: (...) specjalnie przygotowane na podróż kaukaską nowe auto BMW już w drodze powrotnej, w Warszawie, wysiadło całkowicie. Zdało egzamin w tej ciężkiej wyprawie, ale poszło na szmelc. K. Moczarski, Rozmowy. 2. Zdać… …   Słownik frazeologiczny

  • życiówka — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż Ib, CMc. życiówkawce, środ. {{/stl 8}}{{stl 7}} życiowy mecz, życiowy wynik : {{/stl 7}}{{stl 10}}Wskoku wzwyż wyrównałam „życiówkę”. (GK) {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • Шаруга, Лешек — Лешек Шаруга, собственно Александр Вирпша (польск. Leszek Szaruga, Aleksander Wirpsza, 28 февраля 1946, Краков)  польский поэт, переводчик, историк литературы и литературный критик. Содержание 1 Биография 2 Книги …   Википедия

  • kaleka — życiowy (życiowa) «osoba niezaradna, niepraktyczna, nieumiejąca poradzić sobie w życiu»: Musisz znaleźć sobie żonę, z którą będziesz miał dzieci, nie chcę robić z ciebie życiowego kaleki. K. Kofta, Złodziejka …   Słownik frazeologiczny

  • oświata — podn. Nieść, zapalić kaganek, przestarz. kaganiec oświaty «szerzyć, krzewić oświatę»: (...) za swój życiowy cel obrał sobie niesienie kaganka oświaty wszystkim tego pozbawionym. J. Kaczmarski, Plaża …   Słownik frazeologiczny

  • radość — życia «optymizm życiowy, umiejętność cieszenia się życiem»: Zima podcina ludziom skrzydła. Tracą wówczas chęć do pracy, są rozbici. Kładą się wcześnie, późno wstają, lecz mimo to nie mają na nic ochoty. Tracą radość życia. Wprost 897/2000. Nie… …   Słownik frazeologiczny

  • trzymać się — 1. pot. Coś się kupy nie trzyma; jedno drugiego się nie trzyma «coś się nie wiąże w jednolitą, sensowną, logiczną całość»: Całe to opowiadanie po prostu nie trzyma się kupy. Kultura P 11/1956. – Ja im wcale nie każę strzelać. – No to jak mają… …   Słownik frazeologiczny